Staráme se o naše klienty

CENÍK VÝKONŮ:
Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření
, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.
Potvrzení pro studium na SŠ, VŠ (registrovaný pojištěnec) zdarma
Očkování u samoplátců – nehrazené vakcíny (proti chřipce u pacientů bez rizika, FSME-Immun, Twinrix apod.) 150,- Kč
Vystavení náhradního hlášení PN při ztrátě, potvrzení pro ÚP 100,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu 350,- Kč
Vyplnění žádosti do DD, ústavu sociální péče apod 350,- Kč
Vyplnění úrazové pojistky, bodového hodnocení úrazu 250,- Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, svářečsky průkaz apod 350,- Kč
Lékařské potvrzení na vlastní žádost 450,- Kč
Potvrzení vstupní prohlídky do zaměstnání. 350,- Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace:pro závodního lékaře, pro komerční pojišťovnu nebo na vlastní žádost; výpisy před výjezdem do zahraničí apod 250,- Kč
Lékařské vyšetření na vlastní žádost 600,- Kč
Závodní preventivní péče je hrazena paušálem za 1 zaměstnance za 1 kalendářní rok dle smlouvy s organizací.
Nadstandardní služby dle domluvy